Registrujte se! DOSTANETE OD NÁS SLEVU.

Čistící prostředek REAL CLASSIC, 600 g

Neohodnoceno
 
 
Dostupnost Na dotaz
Cena 42 Kč bez DPH
50,80 Kč / ks    
Kód produktu 5141-018-000-00
Kategorie Úklidové pomůcky
 

Tekutý, abrazivní čistící prostředek na všechny omyvatelné plochy.

Signální slovo (CLP): Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti (CLP):
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420224919293.

Látky : Produkt je směsí více látek.
Směsi : Směs vody povrchově aktivních látek a pomocných látek.

Váha 600 g
CAT 0

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: