Při opakovaných odběrech individuální ceny! Kontakt na e-mailu info@aldivex.cz.

Prací prášek ROBETA, 600g

 
 
Dostupnost Na dotaz
Cena 22,10 Kč bez DPH
26,70 Kč / ks    
Kód produktu 5120-001-000-00
Kategorie DROGERIE A HYGIENA
 

Prášek na praní, univerzální.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte na vlněné a hedvábné tkaniny. Po ručním praní si důkladně opláchněte ruce vodou a ošetřete vhodným kosmetickým krémem. Zabraňte kontaktu s očima. Při zasažení očí je okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Složení : <5% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém

Signální slovo (CLP): Varování

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:
Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

Váha 600 g
CAT 0

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: